fbpx
ALOE Szkolenia kosmetyczne

Dofinansowanie do szkoleń kosmetycznych

ALOE Kosmetyka i Szkolenia realizuje bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych. Istnieje możliwość sfinansowania kursu poprzez Urząd Pracy.
Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy i chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą, lub znalazłaś/eś firmę, która zdeklaruje Tobie zatrudnienie po ukończeniu kursu możesz skorzystać z organizowanych przez nas szkoleń a Urząd Pracy sfinansuje to szkolenie dla Ciebie.
Urząd Pracy refunduje dowolne szkolenia lub pakiet wybranych szkoleń. W zależności od województwa Urzędy Pracy finansują średnio szkolenia do ok. 6000 zł.
Dofinansowaniu podlega szkolenie (kilka szkoleń można połączyć w pakiet tak by wykorzystać pełne dofinasowanie), ubezpieczenie kursanta, dojazd na szkolenie.

1. Udaj się do Działu Szkoleń lub doradców zawodowych Twojego Urzędu Pracy, by omówić szczegóły i zasady obowiązujące w Twoim Urzędzie Pracy;

2. Podaj urzędnikom dane firmy: "ALOE Kosmetyka i Szkolenia Jolanta Mahunik", NIP: 816-144-94-71, KRS: 0000514004, tel. 22 401 75 92 jako ośrodka szkoleniowego, z usług którego chcesz skorzystać. Podaj nasz numer ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00251/2018;

3. Złóż komplet dokumentów w kancelarii swego Urzędu Pracy (wnioski również do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Urzędów). Jeżeli tego potrzebujesz to pomożemy w wypełnieniu tych dokumentów.

W sprawach związanych z finansowaniem szkoleń w trybie indywidualnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz. 315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu lub adresem e-mail:
tel./faks: 22 401 75 92
tel. kom.: +48 579 061 275
e-mail: jolanta@aloe.waw.pl